Za hranicemi společnosti: Příběh hippies - subkultury, která změnila svět v 60. letech

Hippies

Úvod do subkultury hippies

Úvod do subkultury hippies

Hippies byli jednou z nejvýraznějších subkultur 60. let, která zásadně ovlivnila tehdejší americkou společnost. Tito mladí lidé odmítali tradiční hodnoty a životní styl svých rodičů a hledali nové cesty k osobní svobodě, míru a lásce.

Hippies se vyznačovali volným oblečením, dlouhými vlasy a často používali drogy jako marihuanu nebo LSD. Věřili v duchovní rozměr života a často praktikovali meditaci, jógu nebo jiné formy spirituálního růstu.

Tato subkultura měla silné vazby na hudební scénu té doby, zejména na rockovou hudbu. Velkými ikonami hippies byli například The Beatles nebo Janis Joplin.

Dnes jsou hippies považováni za historický fenomén, ale stopy jejich kultury jsou stále patrné v moderní společnosti – například v oblasti ekologie či alternativní medicíny.

Historie vzniku a vývoj subkultury v 60. letech

Hippies byla jednou z nejznámějších subkultur v historii a přestože vznikala již od konce 50. let, do svého vrcholu se dostala právě v 60. letech. Tato subkultura byla spojena s pacifismem, protiválečnými protesty, láskou k přírodě a alternativním způsobem života.

Historie vzniku hippií sahá až do San Franciska na konci 50. let, kde se začali shromažďovat mladí lidé toužící po svobodě a nezávislosti na společnosti. Prvním projevem subkultury bylo to, že mnoho hippií začalo nosit volné šaty, dlouhé vlasy a rozličné doplňky jako například květiny vlasu.

V průběhu 60. let hippies rychle rostli na popularitě a stali se symbolem protikulturního hnutí. Mnoho z nich cestovalo po celých Spojených státech a hledalo nové způsoby života mimo tradiční společenská omezení.

V této době se také formovala jejich filozofie - hlavním ideálem byl pacifismus, láska k přírodě, alternativní medicína a důraz na osobní rozvoj prostřednictvím meditace a jógy. Někteří hippies také používali drogy jako LSD, aby dosáhli hlubšího vnímání světa.

Avšak v průběhu let se subkultura začala rozpadat - nárůst konzervativních názorů a zhoršující se politická situace v 70. letech vedla k úpadku jejich početnosti a vlivu.

Přesto však hippies zanechali trvalý otisk na společnost a stali se jedním z nejikoničtějších symbolů 60. let, které ovlivnily nejenom módu, ale i kulturu obecně.

Ideologie a hodnoty hippies

Hippies byli subkulturou, která se v 60. letech vyvinula zejména v USA. Jejich sdílenými ideologiemi a hodnotami byla láska, svoboda, mír a ekologické myšlení. Chtěli žít ve světě bez násilí a války, v přátelské komunitě, kde není důležitý zisk ani moc.

Kromě toho hippies odmítali tradiční konzumní společnost a materiální hodnoty. Namísto toho upřednostňovali jednoduchý životní styl, spojený s přirozeností a spiritualitou. Přijímali také drogy jako marihuanu a LSD jako prostředek k naladění se na jinou úroveň smysluplnosti.

Celkově tedy hlavním poselstvím hippie subkultury bylo hledání radosti v jednoduchosti a přijímání druhých lidí takových, jací jsou.

Typické projevy subkultury - odívání, hudba, životní styl

Hippies, subkultura z 60. let, se vyznačovala typickými projevy v oblasti odívání, hudby a životního stylu. Tento souhrn projevů byl klíčovým činitelem hippies kultury a silně ovlivnil módu a estetiku té doby.

Hippies se často oblékali do volných a barevných oděvů, jako byly fleecové svetry, tuniky, pruhované trička nebo džínové kalhoty s květinovými motivy. Nositeli těchto stylů byli především mladí lidé, kteří chtěli vyjádřit svou nespoutanost a rebelantskou povahu.

V oblasti hudby se hippies přikláněli k psychedelickému rocku, který se vyznačoval dlouhými improvizacemi a experimentálními prvky. Jako zástupci tohoto stylu se řadili například Jimi Hendrix, The Doors nebo Grateful Dead.

Pokud jde o životní styl, hippies usilovali o společenskou změnu na cestě ke svobodě a láskyplnému soužití bez násilí. Vyslovovali se proti válce ve Vietnamu a prosazovali ekologii. Hippies také často praktikovali konopí jako relaxaci nebo rituální prostředek.

Tyto projevy subkultury hippies, od individuálního módního stylu až po obecné společenské ideály, byly silně ovlivněny duchem éry „květinových dětí“. Hippies vytvářeli novou kulturu, která se stala inspirací pro mnoho dalších hnutí a subkultur i v současnosti.

Vliv hippies na společnost a kulturu

Subkultura hippies, která se zformovala v 60. letech USA, měla silný vliv na společnost i kulturu té doby a její odkaz pokračuje dodnes. Hippies se stavěli proti materialismu a konzumnímu stylu života, upřednostňovali přírodu, mír a svobodu, a prosazovali hodnoty jako láska, soucit a tolerance k různým názorům.

V oblasti umění hippies prosazovali psychedelickou hudbu a vizuální umění s jasnými náznaky spirituálního zážitku. Dále byli výraznými propagátory ekologického myšlení i nových forem sociální organizace.

Hippies také ovlivnili módu – projevilo se to zejména v nošení volného oblečení inspirovaném etnickými prvky či retro stylů.

Celkově lze říci, že hippies měli pozitivní dopad na společnost svou snahou o mír, lásku k přírodě a lidskosti ve vzájemných vztazích.

Kritika a kontroverze kolem subkultury hippies

Kritika a kontroverze kolem subkultury hippies odrážejí rozdílné názory na tento fenomén 60. let. Zatímco jedni viděli v hippies svobodomyslnost a snahu o mír, druzí je označovali za lidi bez zodpovědnosti a odporující společenským normám. Kontrasty se také projevovaly v řadě dalších aspektů, jako například stylu oblékání a hudby, způsobu života, náboženských přesvědčení nebo používání drog. Přestože hippies již dávno nejsou tou aktuální subkulturou, jsou stále předmětem diskusí a inspirací pro mnohé nové generace.

Současný stav a odkaz subkultury hippies v dnešní době

Subkultura hippies, která vznikla v 60. letech minulého století, se stala symbolem boje za svobodu a proti materialismu. Od té doby se mnoho změnilo, ale hipsterská kultura nadále inspirovala řadu lidí po celém světě a má dosah nejen na hudební průmysl. Dnes je subkultura hippies vnímána spíše jako životní styl, který zahrnuje například udržitelnou spotřebu, vegetariánství či mindfulness praktiky. V některých oblastech se přesto nachází skupiny příznivců subkultury hippies, kteří se drží původní ideologie bojující proti konzumním hodnotám a prosazující alternativní způsob života.

Závěr - shrnutí významu a důležitosti subkultury pro společnost.

Závěrem lze tedy shrnout, že subkultura hippies, která se prosadila v 60. letech minulého století, měla a stále má velký význam pro společnost. Nehledě na to, jak kritizovaná a nepochopená tato subkultura byla (a stále je), hippies přinesli do světa nový pohled na život, lásku, mír a svobodu. Jejich víra v nekonvenční hodnoty byla hlavním impulzem pro mnoho sociálních změn, jako je například emancipace žen či boj proti rasismu a válce. Hippies také ovlivnili módní průmysl, hudbu i umění.

Důležitost subkultury hippies spočívá i v tom, že ukázala světu potřebu respektu k přírodě a udržitelnosti života na Zemi. Tento ekologický aspekt se stal důležitou součástí moderního světa a snahy o ochranu naší planety jsou jednou z nejpalčivějších otázek současnosti.

Konec konců, i když subkultura hippies skončila v 70. letech minulého století, jejich ideje a hodnoty stále žijí dál ve společnosti. Možná nebyli šťastní všichni, ale určitě nebyli lhostejní k tomu, co se děje kolem nich. Díky nim máme dnes otevřenější a tolerantnější společnost plnou umění, hudby a pohodového životního stylu.

Publikováno: 24. 06. 2023

Kategorie: společnost

Autor: Petra Novotá

Tagy: hippies | subkultura z 60. let