puberta

Puberta

Puberta: Kdy se děti mění v dospělé - výzvy a radosti pro celou rodinu

Úvod do puberty Puberta je období v životě člověka, které označuje přechod z dětství do dospělosti. Tento proces se vyskytuje u obou pohlaví a souvisí s mnoha fyzickými a emocionálními změnami. Pubertu můžeme rozdělit na několik fází, během nichž dochází k různým proměnám těla, jako jsou změny hlasu, růst...