příjmení

Černocký

Černočtí: Příběhy skryté za jménem

Známí nositelé příjmení Černocký Příjmení Černocký má kořeny v české historii a geografii. Patří mezi tzv. toponymická příjmení, která vznikala podle místa původu nositele. V tomto případě odkazuje na někoho, kdo pocházel z obce Černovice nebo místa s podobným názvem. Existuje hned několik obcí s názvem...

Mandl

Příjmení 'mandl': Původ, význam a zajímavosti o tomto jménu

Co je mandl a jaký je jeho význam v příjmeních? Mandl je příjmení, které má svůj původ v německém slově "Mandel", což znamená "mandle". Toto příjmení se často vyskytuje ve střední a východní Evropě, zejména v České republice, Německu a Rakousku. Význam tohoto jména spočívá v odkazu na mandlový ořech, který je...