černocký

Černocký

Černočtí: Příběhy skryté za jménem

Známí nositelé příjmení Černocký Příjmení Černocký má kořeny v české historii a geografii. Patří mezi tzv. toponymická příjmení, která vznikala podle místa původu nositele. V tomto případě odkazuje na někoho, kdo pocházel z obce Černovice nebo místa s podobným názvem. Existuje hned několik obcí s názvem...