zdeněk toman

Zdeněk Toman

Zdeněk Toman: Osobnost, která překonává hranice

Zdeněk Toman je osobností, která se v české společnosti stala dobře známou svým bohatým kulturním dědictvím. Jeho přínos lze najít v mnoha oblastech, jako jsou literatura, film či divadlo, a to jak v roli tvůrce samotného díla, tak i v roli teoretika a pedagoga. Toto rozsáhlé pole zájmů mu umožnilo ovlivnit generace lidí...