slangový výraz pro osobu, která se chová podbízivě vůči opačnému pohlaví