shoda názorů v určité skupině lidí

Konsensus

Konsensus - jak dosáhnout jednomyslnosti v názorech ve společnosti?

Úvod do konsensu Úvod do konsensu Když se skupina lidí snaží dosáhnout společného cíle nebo řešit spornou otázku, často se setkávají s rozdílnými názory a přístupy. V takových situacích může být užitečné použít konsensus, což je proces hledání shody názorů v rámci skupiny. Konsensus nepředstavuje...