přívlastek pro náboženskou nebo politickou orientaci

Bigotní: Zákulisí náboženských a politických předsudků odhaleno

Bigotní je termín používaný pro popis jedinců s extrémně náboženskou nebo politickou orientací. Tento přívlastek se často používá k označení lidí, kteří jsou nesmírně dogmatické a nechtějí akceptovat jiné názory. Bigotní lidé často kritizují a odsuzují ty, kteří nevěří v podobné ideje jako oni sami. Tyto...