léta páně

Léta Páně

Léta páně: Přehlídka minulých dekád skrze oči současnosti

Úvod do tématu "Léta páně" Léta páně je výraz, který se používá k označení minulých let. Tento termín byl běžně užíván v minulosti a dnes se stává spíše archaickým výrazem. Nicméně stále ještě může být slyšen zejména ve formálních souvislostech, jako například v historických či náboženských...