finanční podpora pro pěstouny

Dávky Pěstounské Péče 2022

Pěstouni, pozor! Co se mění u dávek pěstounské péče v roce 2022?

Úvod do tématu dávek pěstounské péče je nezbytný pro lepší porozumění této problematiky. Pěstouni hrají významnou roli ve společnosti, kdy poskytují bezpečné a stabilní rodinné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou žít se svými biologickými rodiči. Dávky pěstounské péče jsou finanční podporou...