bořivoj

Bořivoj

Bořivoj: Jméno s historií.

Význam a původ jména Jméno Bořivoj patří mezi staročeská jména s bohatou historií a silným symbolickým významem. Jeho původ sahá až do raného středověku, kdy bylo běžné dávat dětem jména vyjadřující sílu, odvahu a bojovnou povahu. Samotné jméno Bořivoj se skládá ze dvou částí: "boř" a "voj". První část,...