bolševik

Bolševik: Příběh revolučního hnutí, které změnilo dějiny

Bolševik je pojem, kterým se v dějinách označuje člen komunistické strany Ruska, který v roce 1917 provedl převrat a následně uchopil moc v této zemi. Tato událost měla obrovský dopad na celosvětovou politiku a společnost. Bolševici prosazovali marxisticko-leninskou ideologii a snažili se o likvidaci buržoazního státu. Jejich...