body shaming

Body Shaming

Body shaming: Když se společnost stává soudcem našeho těla

Co je to "body shaming"? "Body shaming" se týká negativního hodnocení a zesměšňování druhých kvůli jejich fyzickému vzhledu. Tento sociální problém může mít vážné důsledky na psychické i fyzické zdraví jednotlivce, včetně nízké sebeúcty, deprese a poruch příjmu potravy. Je důležité si uvědomit, že každý má...