adopce dítěte

Adopce Dítěte

Adopce dítěte: Když se rodina rozšiřuje o nového člena

Úvod do adopce dítěte Úvod do adopce dítěte by měl poskytnout základní informace o procesu přijetí dítěte do rodiny. Adopce je dlouhodobý a náročný proces, který vyžaduje nejen dokonalou přípravu ze strany zájemců o adopci, ale i spolupráci s orgány sociální péče a soudem. Být rodičem adoptivním znamená nejen...