Finanční úřad Praha 10: Strážce spravedlnosti ve světě financí

Finanční Úřad Praha 10

Vítejte na úřední stránce Finančního úřadu Praha 10! Zde naleznete veškeré informace týkající se daní, poplatků a dalších finančních záležitostí v naší městské části. Naše úřady jsou připraveny Vám pomoci s jakýmikoliv dotazy ohledně daní a daňových povinností. Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Popis finančního úřadu Praha 10

Popis finančního úřadu Praha 10

Finanční úřad Praha 10 je instituce, která má za úkol spravovat daňový systém na území městské části Praha 10. Zajišťuje výběr daní a poplatků, kontroluje hospodaření podnikatelů a podporuje finanční gramotnost obyvatelstva.

Úřad se skládá z různých oddělení specializujících se na konkrétní oblasti, jako jsou například daň z příjmu, DPH, majetkové přiznání nebo exekuce. Zaměstnanci úřadu jsou vyškoleni v oblasti daňového práva a poskytují odborné poradenství pro jednotlivce i podnikatele.

Finanční úřad Praha 10 je důležitým pilířem fungování městské části. Jeho práce pomáhá zajistit rovnováhu mezi financemi obyvatel a rozpočtem města.

Organizační struktura úřadu

Organizační struktura úřadu "Finanční úřad Praha 10" je složena z několika oddělení, které společně zajišťují efektivní a kvalitní výkon úřednických povinností. V čele úřadu stojí ředitel, pod kterým spadají jednotlivá oddělení se svými vedoucími. Mezi klíčová oddělení patří oddělení správy daní, oddělení finanční kontroly a oddělení účetnictví. Důležitou součástí organizační struktury jsou také tajemníci jednotlivých vedoucích pracovišť a personální oddělení, které se stará o personální agendu zaměstnanců. Celková organizační struktura umožňuje hospodárné nakládání s prostředky a efektivní plnění úkolů ve prospěch obyvatel města Prahy 10.

Kompetence a pravomoci úřadu

Kompetence a pravomoci finančního úřadu Praha 10

Úřad, který má na starosti hospodářskou agendu, musí být vybaven nejen kompetentními zaměstnanci, ale také rozsáhlými pravomocemi. Finanční úřad Praha 10 disponuje širokým spektrem povinností od vymáhání daní a poplatků po kontroly daňových subjektů. Jen díky těmto kompetencím může efektivně chránit státní rozpočet a napomáhat k udržitelnému ekonomickému růstu.

Služby a aktivity finančního úřadu Praha 10

Služby a aktivity finančního úřadu Praha 10 jsou zaměřeny na poskytování kvalitních a profesionálních služeb v oblasti správy daní a poplatků. Mezi hlavní aktivity úřadu patří výběr daní a poplatků, kontrola daňových přiznání, řešení daňových sporů nebo vydávání potvrzení o dani z nemovitostí. Finanční úřad Praha 10 také poskytuje poradenství v oblasti daňové problematiky pro obyvatele a podnikatele působící na jeho území. Všechny tyto služby jsou poskytovány s důrazem na kvalitu, efektivitu a transparentnost, aby byl každý subjekt zacházen stejně a spravedlivě.

Spolupráce s občany a podnikateli

Spolupráce s občany a podnikateli je pro Finanční úřad Praha 10 klíčovým faktorem v jeho úsilí poskytnout nejlepší služby a podporu svému okolí. Snažíme se aktivně zapojit do dialogu s občany a podnikateli, abychom mohli lépe porozumět jejich potřebám a zlepšit naše služby zároveň. Chtěli bychom spolupracovat s našimi klienty na základě vzájemné důvěry, transparentnosti a otevřenosti. Věříme, že tak dokážeme lépe sloužit celé komunitě, kterou máme tu čest obsluhovat.

Kontaktní informace a otevírací doba

Kontaktní informace a otevírací doba finančního úřadu Praha 10

Potřebujete kontaktovat finanční úřad v Praze 10? Zde najdete veškeré potřebné informace:

Adresa:

Na Pankráci 1685/123

140 00 Praha 4

Telefon:

+420 227 010 111

E-mail:

posta@fupraha10.cz

Otevírací doba:

pondělí a středa: 7:30 - 17:00

úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:00

pátek: 8:00 - 12:00

Těšíme se na vaše návštěvy nebo zprávy!

Závěr - Důležitý partner pro vaše daňové záležitosti

Publikováno: 09. 05. 2023

Kategorie: společnost

Autor: Ludmila Stoklasová

Tagy: finanční úřad praha 10 | úřad