Počasí


Stop manipulaci!

Napsala: Michaela Lišková

Datum: 29. srpna 2010

Manipulace patří mezi nejčastější praktiky dnešní společnosti. Manipulují téměř všichni lidé, kteří od vás něco potřebují, avšak každý trochu jiným způsobem. Určitě jsme se všichni jednou setkali s obchodníky, kteří se nás v rámci prodeje nějakého produktu snaží manipulovat a obalamutit různými výhodami. Jak jste na tom vy? Necháte se ovlivnit? Nebo umíte říci rezolutní NE, pokud to tak cítíte?

Co je manipulace, kdo je manipulátor?

Manipulace = snaha o působení a ovlivňování druhých osob se záměrem změny jejich myšlení.

Manipulátor= člověk, který vědomě či nevědomě působí na druhé osoby, bez toho, aby si tyto osoby byli jeho jednání často vědomi. Manipulátor se snaží o přesvědčení ostatních o správnosti jeho myšlenky či jednání.

Manipulativní formy - jak se bránit?

Vyhrožování, vymýšlení si, blokování komunikačního partnera, pomlouvání, neférové argumenty, vyčítání, vydírání, podlézání - toto je vzorek možností, které se dají považovat za manipulaci.

V jednotlivých situacích je zapotřebí zaměřit se na komunikačního partnera a pokusit se identifikovat jeho manipulativní taktiky, které při komunikaci s vámi používá. Důležité je odhalit jeho slabá místa a právě na tyto nedostatky se zaměřit a znemožnit mu jeho záměry. Cílem je tedy rozpoznat záměr manipulátora. Pokud manipulaci odhalíte, můžete na ni už jistým způsobem reagovat a bránit se.

Jak oslabit manipulátory?

  1. Mějte potřebný nadhled v komunikaci (odlišujte emocionální a obchodní jednání)
  2. Jednejte férově vůči všem komunikačním partnerům
  3. Sebevědomě argumentujte – snažte se ze sebe dostat to nejlepší a ukázat, že se nenecháte rozhodit.
  4. Jděte za svým cílem – neustupujte od svých požadavků, ale dělejte kompromisy.
  5. Manipulaci netolerujte – ozvěte se včas, že si takto nepřejete komunikovat.
  6. Každý má právo na svůj názor – i vy!
  7. Nesouhlasit - neznamená být špatný

Každý účastník komunikace má právo na svůj názor a přijímat názory druhých může pouze na základě vlastního uvážení. Nevnucujte se, ale jednejte na úrovni, tak aby měly z komunikace prospěch obě strany. Zkuste se stát jedním z těch, kdo se dokáže neférovému jednání bránit a sám umí zaujmout k věci správný a férový postoj.

Další zajímavé články: „Jak efektivně řídit sám sebe?

Životní poradna
Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

Copyright | Zajímavé odkazy | Životní koučink Praha, Šťastná žena, Vztahový koučink Mentální trénink a sportovní koučink